Trong “phép cộng trừ”, doanh nghiệp nước ngoài thêm càng nhiều cơ hội tại Trung Quốc

2024-03-09 14:40:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Xét trên phạm vi toàn cầu, quy mô thu hút đầu tư hiện nay nhìn chung khá thấp. Theo số liệu của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, nếu trừ đi nhân tố tăng trưởng tương đối nhanh của các nơi trung chuyển đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu năm 2023 đã giảm 18%. Vì vậy, các nước đều đang tăng cường thu hút vốn nước ngoài. Trung Quốc làm thế nào để thu hút và sử dụng vốn nước ngoài? Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm nay đã đưa ra câu trả lời của mình bằng một loạt "phép tính cộng trừ"

Trước hết chúng ta cùng xem “phép cộng”. Từ mở rộng danh mục khuyến khích ngành nghề đầu tư vốn nước ngoài, đến tăng cường đảm bảo dịch vụ đầu tư vốn nước ngoài, lại đến nâng cao mức tiện lợi cho công dân nước ngoài đến Trung Quốc làm việc,  học tập và du lịch, một loạt biện pháp dịch vụ mang tính nhân văn và chi tiết đã tạo thuận tiện cho doanh nghiệp nước ngoài, cũng cung cấp đảm bảo quan trọng cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc. Phân tích cho rằng, giao lưu người dân là điều then chốt thu hút vốn nước ngoài, cần các ban ngành Chính phủ dốc sức phối hợp để tối ưu hoá quy trình.

Có “phép cộng” thì cũng có “phép trừ”. Báo cáo còn nêu rõ phải tiếp tục giảm danh mục hạn chế đầu tư nước ngoài, loại bỏ toàn diện các hạn chế về tiếp cận đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất, mở rộng chính sách tiếp cận thị trường các ngành dịch vụ như thông tin viễn thông và y tế,v.v..

Ngoài “phép cộng” và “phép trừ”, biện pháp Trung Quốc thu hút vốn nước ngoài còn có “dấu bằng”---Thực hiện tốt đãi ngộ quốc dân đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đảm bảo tham gia bình đẳng trong mua sắm công, đấu thầu, ấn định tiêu chuẩn theo luật pháp và công bằng, thể hiện Chính phủ Trung Quốc thật sự chân thành hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài giải quyết vấn đề thực tế, thúc đẩy thực thi các dự án vốn nước ngoài. Ông Đường Hiểu Đông - Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc của Tập đoàn Karcher (Đức) cho biết, những biện pháp này đã mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào nhiều lĩnh vực hơn, có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp phát triển tại Trung Quốc.

 

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa