Tập 8: Cục hương hội nhập văn hóa Trung Quốc – A-rập

2024-03-08 08:00:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngay từ thời Tống, Nguyên cách đây hơn 1000 năm, hương liệu A-rập đã thông qua Con đường Tơ lụa trên biển cổ đến Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến, có cơ duyên gặp văn hóa dùng hương truyền thống của Trung Quốc, vào thời kỳ đầu nhà Thanh, hai loại hương liệu hợp chế thành một loại hương liệu độc đáo, bán khắp nơi trên thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh