Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, tích cực nêu ý kiến và kiến nghị, hội tụ nhận thức chung rộng rãi, hỗ trợ việc xây dựng hiện đại hoá kiểu Trung Quốc

2024-03-07 15:12:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 6/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm các ủy viên Ủy ban cách mạng Quốc dân đảng Trung Quốc, giới khoa học công nghệ và tài nguyên môi trường tham dự Kỳ họp thứ 2 Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khoá XIV, và tham gia hội nghị của Tổ liên hợp, lắng nghé ý kiến và kiến nghị. Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh, nhân sĩ các đảng phái, các đoàn thể, các dân tộc, các giới và các lĩnh vực của chính hiệp nhân dân cần xoay quanh những nhiệm vụ chiến lược quan trọngdo Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX đề ra và sự sắp xếp tại Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương, đi sâu điều tra nghiên cứu, tích cực nêu ý kiến và kiến nghị, hội tụ nhận thức chung rộng rãi, giúp sức xây dựng hiện đại hoá kiểu Trung Quốc.

Tại hội nghị của Tổ liên hợp, 6 ủy viên đã phát biểu xoay quanh các lĩnh vực tăng cường hợp tác chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng hai bờ, kiên định bất di bất dịch thúc đẩy sự thống nhất hoàn toàn của Tổ quốc, ủng hộ việc xây dựng cường quốc mạng và phát triển chất lượng cao bằng công nghệ lõi Internet, thúc đẩy công nghiệp hoá thành quả đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển chất lượng cao ngành công nghiệp bảo vệ môi trường sinh thái, tăng cường trị lý chất gây ô nhiễm mới, v.v..

Biên tập viên:Kiều Quân