Tập 7: Yêu sách của người dân thành phố siêu lớn làm thế nào được giải quyết thỏa đáng?

2024-03-07 09:59:14(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Bắc Kinh là một thành phố đặc biệt lớn với hơn 20 triệu dân, năm 2019, thành phố Bắc Kinh đưa toàn bộ 16 quận, 343 hương trấn, 65 cơ quan cấp thành phố và 49 đơn vị xí nghiệp, sự nghiệp cung cấp dịch vụ công vào hệ thống nền tảng đường dây nóng 12345, cơ chế “cứ tiếp nhận phản ánh, khiếu nại là xử lý ngay” đã được thực hiện toàn diện.

Biên tập viên:Vũ Minh