Không thể bỏ lỡ “cơ hội từ Trung Quốc”

2024-03-06 10:52:35(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

“Sau khi nghe Báo cáo công tác năm nay của Chính phủ Trung Quốc, chúng tôi càng có lòng tin tiếp tục đầu tư tại Trung Quốc, phát triển lớn mạnh nghiệp vụ tại Trung Quốc, tin tưởng lợi nhuận của chúng tôi là có thể dự báo”. Tổng Giám đốc Công ty Karchar khu vực Trung Quốc mở rộng Đường Hiểu Đông ngày 5/3 đã cho biết như vậy.

Ngày 5/3, trong Báo cáo Công tác Chính phủ năm 2024 do Chính phủ Trung Quốc trình lên Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc - cơ quan quyền lực tối cao Trung Quốc xem xét, Trung Quốc đặt mục tiêu GDP năm nay tăng khoảng 5%, ngang với mục tiêu năm ngoái, phù hợp dự báo của bên ngoài, cũng mang lại tín hiệu tích cực cho thế giới.

Nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài cho rằng, mục tiêu này có lợi cho Trung Quốc cơ bản thực hiện hiện đại hóa trong năm 2035.

Mục tiêu đã rõ ràng, làm thế nào để thực hiện? Chính phủ Trung Quốc đã bố trí 10 công tác chủ yếu trong năm nay, bao gồm ra sức thúc đẩy xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, đi sâu thực thi chiến lược chấn hưng đất nước bằng khoa học và giáo dục, tập trung mở rộng nhu cầu trong nước, mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao. Từ lộ trình này, mọi người đã có nhận thức cụ thể hơn về cơ hội từ Trung Quốc.

Có phân tích nêu rõ, các ngành gồm năng lượng mới, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chế tạo cấp cao, y tế và chăm sóc sức khoẻ... là những lĩnh vực trọng điểm mà một số nhà đầu tư nước ngoài tăng thêm đầu tư tại Trung Quốc hiện nay. Năm 2023, việc Quỹ Đầu tư Quốc gia Trung Đông mua rất nhiều ô tô năng lượng mới của Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của thế giới. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp đa quốc gia sẽ nắm được càng nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân