Tập 5: Giải mã “kỳ tích xanh” Tái Hãn Bá Trung Quốc

2024-03-06 15:45:50(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tái Hãn Bá, tỉnh Hà Bắc là rừng nhân tạo lớn nhất trên thế giới. Hơn 60 năm qua, 3 thế hệ nhân viên bảo vệ rừng phấn đấu gian khổ, biến vùng đất hoang mênh mông thành một biển rừng bạt ngàn đáng kinh ngạc.

Biên tập viên:Vũ Minh