Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, phát triển sức sản xuất mới theo tình hình thực tế của mỗi nơi

2024-03-06 11:29:48(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chiều ngày 5/3, khi tham gia thảo luận xem xét với Đoàn đại biểu Giang Tô tại Kỳ họp thứ 2 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần nắm vững nhiệm vụ hàng đầu phát triển chất lượng cao, phát triển sức sản xuất mới theo tình hình thực tế của mỗi nơi. Trước cuộc cách mạng khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp vòng mới, Trung Quốc cần nắm bắt cơ hội, tăng cường sáng tạo, vun đắp và làm lớn lên ngành công nghiệp mới nổi, bố cục và xây dựng trước ngành công nghiệp tương lai, hoàn thiện hệ thống công nghiệp hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Giang Tô có điều kiện và năng lực tốt phát triển sức sản xuất mới. Cần tăng nhanh xây dựng cụm ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược có sức cạnh tranh quốc tế, khiến Giang Tô trở thành mặt trận quan trọng phát triển sức sản xuất mới.

Biên tập viên:Kiều Quân