Tập 4: Làm thế nào bảo vệ và kế thừa nền văn minh Trung Hoa

2024-03-05 10:16:51(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trung Quốc có lịch sử văn minh hơn 5000 năm, là nền văn minh duy nhất trên thế giới chưa bao giờ bị gián đoạn. Chính phủ Trung Quốc luôn dốc sức vào việc bảo tồn hiện vật văn hóa.

Biên tập viên:Vũ Minh