Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc: Kiên trì không ngừng nắm chắc công tác “Tam nông”, thúc đẩy chắc chắn chấn hưng toàn diện thôn làng

2024-03-05 15:20:55(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/3, khi giới thiệu nhiệm vụ công tác Chính phủ năm nay trong Báo cáo Công tác Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề xuất, kiên trì không ngừng nắm chắc công tác “Tam nông”, thúc đẩy chắc chắn chấn hưng toàn diện thôn làng.

Thủ tướng Lý Cường cho biết, cần phải tăng cường đảm bảo ổn định sản xuất và cung ứng lương thực và sản phẩm nông nghiệp quan trọng, củng cố và mở rộng thành quả công kiên thoát nghèo, thúc đẩy vững chắc cải cách và phát triển nông thôn.


 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh