Mục tiêu phát triển chính dự định năm nay của Trung Quốc: GDP tăng khoảng 5%

2024-03-05 14:20:36(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 5/3, Kỳ họp thứ hai Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc khoá XIV đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đọc Báo cáo Công tác Chính phủ trước đại họi.

Báo cáo Công tác Chính phủ đề xuất mục tiêu phát triển chính dự định trong năm nay là, GDP tăng khoảng 5%; Tạo thêm cương vị việc làm cho hơn 12 triệu người ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp điều tra ở thành thị khoảng 5,5%; CPI tăng khoảng 3%; Tăng trưởng thu nhập của người dân đi đôi với tăng trưởng kinh tế; Thu chi quốc tế giữ cân bằng cơ bản; Sản lượng lương thực trên 650 triệu tấn; Tiêu hao năng lượng trên đơn vị GDP giảm khoảng 2,5%, chất lượng môi trường sinh thái tiếp tục cải thiện.


 

 

Biên tập viên:Kiều Quân