Tôi là đại biểu nhân dân

2024-03-05 18:44:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Kỳ họp hàng năm của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khai mạc tại Bắc Kinh ngày 5/3. Đây là sự kiện lớn trong đời sống chính trị của người Trung Quốc. Gần 3000 đại biểu đến từ khắp nơi trên cả nước tề tựu về Bắc Kinh, cùng bàn việc nước. Click video, xem ba đại biểu Nhân đại Trung Quốc làm việc, thực hiện chức trách và chuyển hóa mong muốn của cử tri thành ý chí quốc gia như thế nào để phục vụ người dân.Biên tập viên:Thu Nguyệt