99,9% đề án đã được xử lý và trả lời kể từ Kỳ họp thứ 1 Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV

2024-03-05 10:45:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/3, Phó Chủ tịch Chính hiệp Cao Vân Long cho biết, kể từ Kỳ họp thứ 1  Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV, Ủy viên Chính hiệp, các cơ quan tham gia Chính hiệp và Ủy ban chuyên môn đã đề xuất 5.621 đề án, 4.791 đề án được lập hồ sơ sau khi xem xét. Tính đến cuối tháng 2/2024, 99,9% đề án đã được xử lý và trả lời.

Phó Chủ tịch Chính hiệp Cao Vân Long cho biết, các cơ quan phụ trách đã nghiêm túc nghiên cứu và xử lý đề án, nhiều ý kiến và đề nghị đã được tiếp thu, và thể hiện trong chính sách, quy hoạch phát triển và công tác ban ngành liên quan của Đảng và Nhà nước.

Biên tập viên:Kiều Quân