Những hoạt động của đại biểu Quốc hội trong thời gian Quốc hội nghỉ họp

2024-03-04 10:13:55(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Chương 3 trong Luật Đại biểu Quốc hội có qui định tường tận về hoạt động của các đại biểu quốc hội trong thời gian Quốc hội nghỉ họp.

1/ Tổ chức cho các nhóm đại biểu triển khai hoạt động của đại biểu Quốc hội.

2/ Triển khai các hoạt động thị sát của các đại biểu quốc hội.

3/ Có thể hẹn gặp người phụ trách cơ quan nhà nước đồng cấp hoặc cấp dưới.

4/ Có thể được mời dự hội nghị ban thường vụ Hội đồng nhân dân cùng cấp; hội nghị của các ban chuyên môn hội đồng nhân dân cùng cấp; hội nghị hội đồng nhân dân và hội nghị ban thường vụ hội đồng nhân dân đơn vị bầu cử.

6/ Thường xuyên lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân qua nhiều hình thức.

7/ Có thể tham gia Ủy ban điều tra về các vấn đề đặc thù.

8/ Có thể nêu kiến nghị, phê bình và ý kiến đối với các mặt công tác.

Biên tập viên:Vũ Minh