Núi Hạ Lan ở Ninh Hạ có thêm thành viên báo tuyết mới

2024-03-04 13:48:28(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tại núi Hạ Lan, Sở Lâm nghiệp và Đồng cỏ Ninh Hạ đã thả về rừng một cá thể báo tuyết cái. Ngày 3/3, phóng viên từ Sở Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiêp cấp Quốc gia núi Hạ Lan Ninh Hạ được biết, hiện nay cá thể báo tuyết này có trạng thái tốt, đã bắt đầu săn mồi trong núi.

Những năm gần đây, Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Nhà nước Trung Quốc và Sở Lâm nghiệp và Đồng cỏ Ninh Hạ triển khai đưa trở lại báo tuyết núi Hạ Lan vào công tác nghiên cứu và bảo hộ, lần lượt có hai cá thể báo tuyết đực ổn định cuộc sống tại núi Hạ Lan thông qua cứu trợ và mở rộng khu vực tự nhiên.


 

Biên tập viên:Thu Nguyệt