Tập 3: Đưa thành quả khoa học vào túi tiền của nông dân nuôi ong lấy mật

2024-03-04 15:23:51(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Quận Mật Vân thành phố Bắc Kinh có lịch sử nuôi ong lấy mật lâu đời, nhưng 12 năm trước ở đây chỉ có 600 hộ dân nuôi ong lấy mật và 40 nghìn đàn ong. Nay đã phát triển lên 2144 hộ dân nuôi ong lấy mật với 123 nghìn 500 đàn ong mật. Sự thay đổi to lớn như vậy, được lợi từ kỹ thuật nuôi ong nhiều hòm do Phòng Nghiên cứu nuôi ong thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Trung Quốc phát triển.

Biên tập viên:Vũ Minh