Hai kỳ họp Trung Quốc

2024-03-04 09:09:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


"Hai kỳ họp" là cách gọi tắt kỳ họp của Quốc hội và kỳ họp của Chính hiệp Trung Quốc. Mùa xuân hàng năm, Quốc hội và Chính hiệp sẽ lần lượt tổ chức một kỳ hội nghị, mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội và Chính hiệp là 5 năm. Ý nghĩa của "Hai kỳ họp" là: Tiến hành thu tập và chỉnh lý các thông tin và ý kiến của nhân dân mà các đại biểu và ủy viên thu thập được để trình lên Trung ương Đảng, các đại biểu và ủy viên của "Hai kỳ họp" đại diện cho lợi ích của đông đảo cư tri, thay mặt cử tri trình các ý kiến và kiến nghị lên cơ quan chức năng Chính phủ trong thời gian diễn ra "Hai kỳ họp". Kỳ họp thường niên của Hội đồng Nhân dân và Chính hiệp Nhân dân các địa phương cũng gọi là "hai kỳ họp", thông thường sẽ diễn ra sớm hơn "Hai kỳ họp" của Quốc hội và Chính hiệp toàn quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh