Quyền lợi và nghĩa vụ của đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân

2024-03-04 10:16:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Đại biểu quốc hội được hưởng chức quyền chủ yếu như sau :

Trong thời gian họp Quốc hội , các đại biểu có thể tham gia hội nghị toàn thể Quốc hội , hội nghị toàn thể đoàn đại biểu , hội nghị chia nhóm , xem xét các báo cáo công tác và đề án ;

Nêu ra đề án theo trình tự pháp định và kiến nghị về công tác các mặt ;

Tham gia các cuộc bầu cử và quyết định danh sách ;

Nêu ra chất vấn và tư vấn đối với cơ quan Nhà nước hữu quan theo trình tự pháp định ;

Nêu ra đề án bãi miễn đối với nhân viên công tác của cơ quan Nhà nước hữu quan theo trình tự pháp định ; lựa chọn một cách tự do các đề án đưa ra biểu quyết v.v .

Trong thời gian nghỉ họp , đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân có quyền thị sát công tác của cơ quan Nhà nước và đơn vị hữu quan của mình hoặc cấp dưới ;

Tham gia kiểm tra việc hành pháp ; có thể dự thính hội nghị ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân bản cấp cũng như hội nghị và hội nghị ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân của đơn vị bầu cử trước đây ;

Tiến hành điều tra nghiên cứu , chuẩn bị cho việc xem xét các đề án hữu quan trong thời gian họp hội nghị v.v.

Nhà nước và xã hội cung cấp sự đảm bảo cần thiết cho các đại biểu trong việc làm tròn chức trách của họ . Lời phát biểu và việc biểu quyết của đại biểu sẽ không bị truy cứu pháp luật . Khi họp Quốc hội và hội đồng nhân dân , trong tình hình chưa được phép của Đoàn chủ tịch Quốc hội và hội đồng nhân dân hữu quan cũng như chưa được phép của Ủy ban thường vụ Quốc hội và hội đồng nhân dân hữu quan trong thời gian bế mạc hội nghị , đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu hội đồng nhân dân các cấp từ cấp huyện trở lên sẽ không bị bắt hoặc phán xét hình sự , không thể áp dụng các biện pháp khác hạn chế tự do con người ngoài quy định của pháp luật . Nếu đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã bị hạn chế tự do con người theo quy định pháp luật , thì cơ quan điều hành phải lập tức báo cáo với hội đồng nhân dân cấp xã .

Nghĩa vụ chủ yếu của đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân bao gồm : cần phải gương mẫu trong việc tuân thủ Hiến Pháp và Pháp Luật , giữ bí mật Nhà nước , hỗ trợ việc thực thi Hiến Pháp và Pháp Luật , giữ gìn mối liên hệ mật thiết với cử tri và đơn vị bầu cử cũng như quần chúng nhân dân , lắng nghe và phản ánh ý kiến và yêu cầu của họ , cố gắng phục vụ nhân dân ; hỗ trợ chính quyền hữu quan triển khai công tác v.v .

Biên tập viên:Vũ Minh