Trung Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế về Sáng kiến thực hiện “Khuôn khổ Côn Minh – Montreal”

2024-03-03 15:24:28(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Là nước Chủ tịch Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc (COP15), Trung Quốc mới đây đã tổ chức Hội thảo quốc tế về thực hiện Sáng kiến  "Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal".

Là Chủ tịch của COP15, Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu đã giới thiệu về những thành tích của Trung Quốc trong việc xử lý quan hệ giữa phát triển và bảo vệ.

Biên tập viên:Kiều Quân