Các khách mời dự Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới cùng bàn “cơ hội mới do sự phát triển của Trung Quốc mang lại”

2024-03-03 15:21:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/3, giờ địa phương, Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới lần thứ 13 đã bế mạc tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hội nghị đã thảo luận xoay quanh các vấn đề như thúc đẩy tiện lợi hóa đầu tư, cải cách Tổ chức Thương mại thế giới, v.v.. Hội nghị cũng được bên ngoài coi là dịp quan trọng để vực dậy lại thể chế thương mại đa phương, cùng ứng phó các thách thức toàn cầu. Đài CGTN thuộc Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã xây dựng chương trình đối thoại bàn tròn mang tên “Chia sẻ cơ hội mới từ phát triển kinh tế”, các khách mời cho rằng, Trung Quốc đã phát huy vai trò dẫn dắt tích cực trong Tổ chức Thương mại thế giới, Trung Quốc có vị thế quan trọng trong thương mại quốc tế, sự phát triển của Trung Quốc sẽ mang lại cơ hội mới nhiều hơn cho thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh