Bộ Chính trị Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp thảo luận về Báo cáo công tác chính phủ

2024-03-02 15:23:06(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 29/2, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có cuộc họp thảo luận về Báo cáo công tác chính phủ của Quốc vụ viện dự định trình Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 14 xem xét, nghiên cứu. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì hội nghị

Hội nghị cho rằng, trong năm qua, trước môi trường quốc tế hết sức phức tạp cũng như nhiệm vụ cải cách, phát triển và ổn định gian nan và nặng nề, Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình đã đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc toàn Đảng, toàn quốc, trụ vững trước sức ép bên ngoài, khắc phục khó khăn trong nước, kinh tế thực hiện tăng trở lại theo hướng tốt, an sinh xã hội được bảo đảm mạnh mẽ và hiệu quả, các nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội được hoàn thành tốt đẹp, phát triển chất lượng cao được thúc đẩy vững chắc, việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện cất bước đi vững chắc.

Hội nghị nhấn mạnh, năm nay kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là năm then chốt để thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Việc làm tốt công tác chính phủ cần dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, lấy Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, quán triệt và thực hiện toàn diện tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XX và Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp vĩ đại xây dựng cường quốc và phục hưng dân tộc bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh