Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viết lời tựa cho bộ tài liệu học tập và tập huấn cán bộ cả nước đợt 6

2024-03-02 15:22:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình viết lời tựa cho bộ tài liệu học tập và tập huấn cán bộ cả nước đợt 6. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là con đường thênh thang để xây dựng cường quốc và phục hưng dân tộc, mở ra con đường mới hướng tới hiện đại hóa của nhân loại, sáng tạo hình thái mới văn minh nhân loại. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, đây vừa là sứ mệnh lịch sử vẻ vang, cũng là thử thách hiện thực cam go, cấp thiết đòi hỏi trang bị bằng lý luận để thúc đẩy toàn Đảng đoàn kết và phát triển sự nghiệp.

Bộ tài liệu này đã tập trung thể hiện những thành quả đổi mới sáng tạo trong thời đại mới cũng như những thực tiễn sống động của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm thúc đẩy và mở rộng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Cán bộ các cấp cần học tập và sử dụng tốt bộ tài liệu, làm tốt vai trò là phái hành động kiên định, người làm việc thực trong công cuộc xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân