Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải ra sức thúc đẩy năng lượng mới của Trung Quốc phát triển chất lượng cao, có sự đóng góp lớn hơn cho việc cùng xây dựng thế giới sạch, đẹp

2024-03-01 16:31:56(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 29/2 tổ chức buổi học tập tập thể lần thứ 12 về công nghệ năng lượng mới và an ninh năng lượng của Trung Quốc. Khi chủ trì buổi học, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, vấn đề an ninh năng lượng liên quan đến toàn cục phát triển kinh tế-xã hội. Tích cực phát triển năng lượng sạch, thúc đẩy kinh tế xã hội chuyển đổi theo mô hình xanh, carbon thấp đã trở thành nhận thức phổ biến của cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. Trung Quốc phải thuận theo thời thế, thừa thế mà phát triển vươn lên, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển chất lượng cao của năng lượng mới của Trung Quốc, đảm bảo năng lượng an toàn, vững chắc cho công cuộc xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, đồng thời đóng góp lớn hơn vào việc cùng xây dựng thế giới sạch, đẹp.

Biên tập viên:Hạ Vi