Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc: Cung cấp dịch vụ thanh toán chất lượng, hiệu quả cao và thuận tiện hơn cho người cao tuổi, nhân viên nước ngoài đến Trung Quốc

2024-03-01 11:24:51(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tổ chức cuộc họp cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ cùng các bên có liên quan, dựa vào thói quen thanh toán của các nhóm người khác nhau để không ngừng nâng cao tính bao trùm của dịch vụ thanh toán, nỗ lực cải thiện hệ thống dịch vụ thanh toán nhiều tầng nấc, đa dạng, cung cấp dịch vụ thanh toán chất lượng, hiệu quả cao và thuận tiện hơn cho người cao tuổi, nhân viên nước ngoài đến Trung Quốc, phục vụ tốt hơn xã hội và kinh tế của người dân cũng như mở cửa với bên ngoài trình độ cao.

Biên tập viên:Thụy Khuê