Tập 1: Tại sao Trung Quốc có thể hoàn thành Đại dự án Nam Thủy Bắc điều

2024-02-29 11:03:46(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tại sao Trung Quốc có thể hoàn thành Đại dự án Nam Thủy Bắc điều (Dự án dẫn nước từ miền Nam về miền Bắc Trung Quốc)

Qua luận chứng quy hoạch hơn nửa thế kỷ, 12 năm xây dựng gian khổ và hơn 8 năm vận hành ổn định, Đại dự án dẫn nước từ miền Nam về miền Bắc đã mang lại lợi ích cho hơn 150 triệu người.


Biên tập viên:Hạ Vi