GDP tăng 5,2%!Trung Quốc công bố “Báo cáo thống kê kinh tế quốc dân và phát triển xã hội năm 2023”

2024-02-29 10:51:08(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/2, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố “Báo cáo thống kê kinh tế quốc dân và phát triển xã hội Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2023”.

Theo tính toán sơ bộ, GDP cả năm 2023 là 126.058,2 tỷ Nhân dân tệ, tăng 5,2% so với năm 2022. Xét theo quý, GDP trong quý I tăng 4,5% so với cùng kỳ, quý II tăng 6,3%, quý III tăng 4,9%, quý IV tăng 5,2%. GDP bình quân đầu người cả năm 2023 tăng 5,4% so với năm 2022, tổng thu nhập quốc dân tăng 5,6% so với năm 2022.

Biên tập viên:Hạ Vi