Tập 6: Nhà khoa học Trung Quốc làm thế nào phá vỡ bế tắc về đậu nành phụ thuộc vào nhập khẩu?

2024-02-28 20:42:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Năm 2021, nhập khẩu của đậu nành Trung Quốc chiếm 85,5% tổng nhu cầu toàn quốc. Do mức độ phụ thuộc nhập khẩu cao, đậu nành đã trở thành một trong những nông sản phẩm chủ chốt ảnh hưởng đến an ninh lương thực Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh