Trung Quốc sẽ thi hành Luật bảo vệ bí mật quốc gia sửa đổi mới vào ngày 1/5 năm nay

2024-02-28 11:05:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 14 ngày 27/2 thông qua Luật bảo vệ bí mật quốc gia sửa đổi mới, sẽ thi hành từ ngày 1/5/2024.

Được biết, công tác sửa đổi Luật bảo vệ bí mật quốc gia lần này kiên trì quan niệm an ninh quốc gia tổng thể, lên kế hoạch tổng thể phát triển và an ninh, nâng cấp biện pháp chính sách và kinh nghiệm thực tiễn của công tác bảo vệ bí mật quốc gia vốn đã chín muồi và hiệu quả kể từ Đại hội XVIII lên thành chế độ pháp luật. Điều này có ý nghĩa quan trọng và sâu xa đối với thúc đẩy công việc bảo vệ bí mật phát triển chất lượng cao, bảo vệ lợi ích phát triển, chủ quyền, an ninh quốc gia.

Biên tập viên:Hạ Vi