Bộ trưởng Vương Nghị tham dự phiên họp cấp cao khóa họp lần thứ 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

2024-02-27 10:39:02(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/2, tại Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự phiên họp cấp cao khóa họp lần thứ 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc qua hình thức video và có bài phát biểu nhan đề “Hội tụ nhận thức chung, đoàn kết hợp tác, cùng thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền thế giới phát triển lành mạnh”.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc nên triển khai công việc một cách công bằng, khách quan, kiên trì nguyên tắc không lựa chọn và không chính trị hóa. Cơ quan nhân quyền đa phương cần phải trở thành mặt bằng giao lưu và hợp tác mang tính xây dựng, chứ không phải là chiến trường cho các nhóm chính trị, đối đầu phe phái.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc đi theo con đường phát triển nhân quyền thuận theo trào lưu thời đại, phù hợp với tình hình nước mình. Là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc tích cực tham gia quản trị toàn cầu, thúc đẩy việc đạt được hàng loạt công ước và tuyên bố quan trọng về nhân quyền.

Biên tập viên:Hạ Vi