Trong 10 năm qua, tổng lượng kinh tế Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc đã vượt 5.000 tỷ Nhân dân tệ

2024-02-26 11:23:48(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc là một trong những khu vực kinh tế năng động nhất, mức độ mở cửa cao nhất, năng lực sáng tạo mạnh nhất của Trung Quốc. Thúc đẩy khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc phát triển nhịp nhàng là bố trí quyết sách quan trọng do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân đưa ra trong điều kiện lịch sử mới.

Trong 10 năm thực thi chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, đã thu được hiệu quả rõ rệt. GDP khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc vượt mức 10 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tổng lượng kinh tế vượt mức 5 nghìn tỷ nhân dân tệ, doanh nghiệp Trung Quan Thôn, Bắc Kinh thành lập hơn 10 nghìn chi nhánh tại Thiên Tân và Hà Bắc. Giao thông ba nơi không ngừng hoàn thiện, nhiều tuyến đường sắt liên tiếp được đưa vào vận hành, hơn mười tuyến đường giao thông công cộng mỗi ngày có hơn 2.000 chuyến xe chạy trên đường cao tốc.

Năm nay, Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đã xác lập sáu chuỗi công nghiệp về xe ô tô chạy bằng hydro và năng lượng mới và năm quần thể công nghiệp lớn như mạch tích hợp và thiết bị điện, cùng nhau triển khai thu hút đầu tư chung và xúc tiến nghiên cứu khoa học.

Biên tập viên:Hạ Vi