Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ phản đối và sẽ áp dụng biện pháp cần thiết đối với việc Mỹ trừng phạt nhiều thực thể Trung Quốc với lý do liên quan đến Nga

2024-02-26 16:49:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/2, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn của phóng viên về việc Mỹ trừng phạt nhiều thực thể Trung Quốc với lý do liên quan đến Nga.

Người phát ngôn cho biết, cách làm của Mỹ là điển hình của trừng phạt đơn phương, “thò cánh tay dài để kiểm soát” và chèn ép kinh tế, phá hoại quy tắc và trật tự kinh tế – thương mại quốc tế, gây phương hại đến an toàn và ổn định của chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này. Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi