Hội nghị công tác Đài Loan năm 2024 diễn ra tại Bắc Kinh

2024-02-24 14:52:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Hội nghị công tác về Đài Loan 2024 đã triệu tập tại Bắc Kinh từ ngày 22-23/2. Ủy viên thường trực Bộ Chính trị trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tham dự hội nghị và có bài phát biểu. Ông Vương Hộ Ninh cho biết, cần phải lấy tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, quán triệt thực hiện toàn diện tinh thần Đại hội XX của Đảng và Hội nghị toàn thể lần thứ hai khóa 20 của Đảng, kiên quyết quán triệt thực hiện phương hướng chiến lược tổng thể của Đảng trong việc giải quyết vấn đề Đài Loan và bố trí quyết sách của trung ương Đảng trong công tác Đài Loan, kiên định bất di bất dịch thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại thống nhất tổ quốc.

Ông Vương Hộ Ninh cho biết, cần phải kiên quyết chống lại các lực lượng đòi “Đài Loan độc lập” và sự can thiệp của thế lực bên ngoài, kiên định ủng hộ lực lượng thống nhất yêu nước tại Đài Loan, đoàn kết đồng bào Đài Loan, giữ gìn hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Cần phải kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác Đài Loan.

Biên tập viên:Thụy Khuê