Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường triệu tập Hội nghị thường vụ Quốc vụ viện

2024-02-24 14:47:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 23/2, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã triệu tập Hội nghị thường vụ Quốc vụ viện, nghe báo cáo về tình hình các bộ ngành Quốc vụ viện xử lý kiến nghị của Đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và đề án Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc, nghiên cứu các chính sách, biện pháp nhằm tăng cường thu hút và tận dụng vốn đầu tư nước ngoài, bố trí công tác tiếp tục phòng tránh, hóa giải nợ địa phương, xem xét thông qua nhiều dự thảo điều lệ.

Hội nghị nhấn mạnh, xử lý tốt các kiến nghị và đề án là yêu cầu nội tại của chính phủ thực hiện chức trách toàn diện, tự giác tiếp nhận giám sát. Vốn đầu tư nước ngoài là sức mạnh quan trọng thúc đẩy kinh tế Trung Quốc và kinh tế thế giới cùng phát triển phồn vinh. Theo bố trí và yêu cầu của Trung ương Đảng, rủi ro nợ địa phương nhìn chung đã giảm, đặt nền tảng vững chắc cho công tác giai đoạn tiếp theo.

Biên tập viên:Hải Vân