Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì triệu tập Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban tài chính - kinh tế Trung ương

2024-02-24 14:44:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 23/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung Ương, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Kinh tế Trung ương Tập Cận Bình đã chủ trì triệu tập Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban tài chính - kinh tế Trung ương Trung Quốc, nghiên cứu vấn đề đổi mới nâng cấp thiết bị và vấn đề vật phẩm tiêu dùng đổi cũ lấy mới quy mô lớn, giảm chi phí logistic một cách hiệu quả của toàn xã hội.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh, tăng cường đổi mới nâng cấp sản phẩm là biện pháp quan trọng thúc đẩy phát triển chất lượng cao, cần phải khuyến khích và dẫn dắt đổi mới thiết bị và đổi cũ lấy mới đồ tiêu dùng quy mô vòng mới. Logistic là “mạch máu” của nền kinh tế thực, liên kết sản xuất và tiêu dùng, nội thương và ngoại thương, cần phải giảm chi phí Logistic một cách hữu hiệu toàn xã hội, tăng cường sức cạnh tranh cốt lõi của các ngành nghề, nâng cao hiệu quả vận hành kinh tế.

Biên tập viên:Hải Vân