Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu thận trọng sử dụng công cụ điều khoản trợ cấp nước ngoài

2024-02-23 11:26:34(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Chủ đề xoay quanh xe năng lượng mới của Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài không ngừng nóng lên. Mới đây, Liên minh châu Âu tuyên bố, đã triển khai điều tra sâu về cái gọi là “vấn đề trợ cấp” của một doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đấu thầu dự án liên quan tại Bulgaria. Ngày 22/10, phản hồi về việc này, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết, Trung Quốc bày tỏ quan ngại về vấn đề này, đồng thời nhắc nhở châu Âu thận trọng sử dụng công cụ điều khoản trợ cấp nước ngoài, triển khai điều tra công khai và minh bạch. Cung cấp môi trường kinh doanh công bằng và không phân biệt đối xử cho doanh nghiệp Trung Quốc, cùng giữ gìn tốt đại cục hợp tác kinh tế - thương mại Trung Quốc - châu Âu.

    Được biết, mới đây, Bộ Thương mại và nhiều cơ quan khác của Trung Quốc đã ban hành 18 chính sách liên quan để hỗ trợ sự phát triển lành mạnh về hợp tác thương mại của ô tô năng lượng mới, hoàn thiện chính sách quản lý xuất nhập khẩu, tích cực ứng phó thỏa đáng các biện pháp hạn chế thương mại của nước ngoài.

Biên tập viên:Dung Dung