Công cuộc củng cố mở rộng thành quả công kiên thoát nghèo của Trung Quốc giành được hiệu quả thực chất

2024-02-22 11:32:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc công bố kết quả mới nhất cho thấy, sau khi cuộc chiến công kiên thoát nghèo giành thắng lợi toàn diện từ năm 2021, trong ba năm qua, Trung Quốc đã giành được những hiệu quả thực chất trong việc củng cố và mở rộng thành quả công cuộc thoát nghèo.

Hiện nay, 22 tỉnh ở miền Trung và miền Tây Trung Quốc có nhiệm vụ củng cố thành quả công kiên thoát nghèo đã thiết lập cơ chế hỗ trợ giám sát. Trong 3 năm qua, tổng cộng có hơn 60% đối tượng giám sát đã xóa bỏ nguy cơ tái nghèo, những đối tượng còn lại đều nhận được các biện pháp hỗ trợ.

Về mặt thúc đẩy việc làm và phát triển nghành nghề, trong 3 năm qua, quy mô về việc làm cho người lao động ngoại tỉnh hàng năm đều đảm bảo giữ ở mức 30 triệu người, năm 2023 đã lên tới 33 triệu 969 nghìn người, ổn định thu nhập cho hơn 60% dân số đã thoát nghèo. Trong 3 năm qua, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của nông dân ở khu vực thoát nghèo được tăng tốc hàng năm, đều vượt mức trung bình cư dân nông thôn cả nước, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cơ bản đều ổn định ở mức 99%, tỷ lệ phổ biến nước máy ở nông thôn Trung Quốc tăng lên đến 90%.

Biên tập viên:Sảnh Hoa