Đối xử bình đẳng doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân—khởi động công tác dự thảo Luật Xúc tiến kinh tế tư nhân

2024-02-22 11:32:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/2, tại buổi tọa đàm về công tác lập pháp do Ủy ban Cải cách và Phát triển nhà nước và Ban Công tác Luật pháp của Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc cùng triệu tập, phóng viên thông tin cho biết, công tác dự thảo Luật Xúc tiến kinh tế tư nhân đã khởi động, tiến trình lập pháp sẽ được đẩy nhanh thực hiện.

Người Phụ trách liên quan của Bộ Tư pháp cho biết, công tác dự thảo Luật Xúc tiến kinh tế tư nhân đã khởi động, cần xây dựng một bộ luật thực tế, hiệu quả, có thể thực thi để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh cũng như tạo dựng môi trường kinh doanh chất lượng cao theo hướng thị trường, pháp lý và quốc tế, cung cấp sự đảm bảo pháp lý bền vững để thúc đẩy vững chắc sự phát triển chất lượng cao và xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh