Quân đội Trung Quốc, Ấn Độ tổ chức vòng đàm phán lần thứ 21 cấp tư lệnh

2024-02-22 11:06:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức vòng đàm phán lần thứ 21 cấp tư lệnh tại điểm Moldo - Chushul ở phía Trung Quốc.

Hai bên đã trao đổi tích cực, sâu rộng và mang tính xây dựng về vấn đề biên giới mà hai bên quan tâm, nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi thông qua các kênh quân sự và ngoại giao theo sự chỉ dẫn của nhận chức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đạt được, để sớm đạt được giải pháp mà hai bên đều có thể chấp nhận trong thời gian sớm nhất về vấn đề biên giới. Trong thời gian đàm phấn, hai bên đã cam kết duy trì hòa bình và an ninh tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ.

Biên tập viên:Thiên Thư