Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Cải cách toàn diện sâu rộng Trung ương

2024-02-20 10:42:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 19/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách toàn diện sâu rộng Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Cải cách toàn diện sâu rộng Trung ương.

Khi chủ trì hội nghị, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải tăng cường năng lực đảm bảo của yếu tố đất đai đối với phát triển chất lượng cao của khu vực có lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội chuyển đổi xanh toàn diện là biện pháp cơ bản để giải quyết vấn đề về tài nguyên, môi trường và sinh thái; phải tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp của cơ sở, phòng ngừa và hóa giải hiệu quả những rủi ro an ninh nghiêm trọng, kịp thời xử lý mạnh mẽ và hiệu quả các loại tai nạn; phải đẩy nhanh xây dựng chế độ cơ bản cho đổi mới sáng tạo toàn diện.

2024 là một năm quan trọng nữa đối với việc cải cách toàn diện sâu rộng.

Biên tập viên:Vũ Minh