Tổng lượng phát điện lũy kế của hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới vượt mức 3.500 tỷ Kwh

2024-02-20 11:04:09(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Phóng viên Đài chúng tôi từ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc thông tin, tính đến nay, tổng lượng phát điện lũy kế 6 nhà máy điện bậc thang của hành lang Năng lượng sạch lớn nhất thế giới đã vượt mức 3.500 tỷ Kwh, tổng cộng đã giảm hơn 2,8 tỷ tấn carbon dioxide, mang đến động lực mạnh mẽ cho phát triển xanh của kinh tế-xã hội Trung Quốc.

6 nhà máy điện bậc thang như Ô Đông Đức, Bạch Hạc Than, Khê Lạc Độ, Hướng Gia Bá, Tam Hiệp và Cát Châu Bá, trở thành hành lang năng lượng sạch lớn nhất trên thế giới, với tổng chiều dài 1.800 km, với tổng số 110 tổ máy phát điện thủy điện được lắp đặt, một giọt nước có thể phát điện 6 lần, trung bình hàng năm có thể sản xuất khoảng 300 tỷ Kwh điện sạch, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của hơn 300 triệu người trong một năm.

Biên tập viên:Sảnh Hoa