Ga Tây Song Bản Nạp trên tuyến Đường sắt Trung-Lào vận chuyển hành khách trong ngày lập mức kỷ lục

2024-02-13 13:55:57(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/2, ga Tây Song Bản Nạp Đường sắt Trung-Lào vận chuyển 5, 22 triệu lượt hành khách, lập kỷ lục kể từ khi đưa vào sử dụng. Theo tình hình lượng khách, ga Tây Song Bản Nạp đã tăng thêm số lượng tàu ra vào ga. Hiện mỗi ngày vận hành 79 chuyến tàu, tăng 36 chuyến so với bình thường, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Để chào đón giờ cao điểm sau Tết, nhà ga sắp xếp trước nhân viên hướng dẫn lượng khách lớn, tăng cường hướng dẫn đi lại tại các  đường ra vào chính như cửa kiểm soát vé, bến tàu, cửa đường hầm, v.v, đảm bảo trật tự đi lại cho hành khách. 


Biên tập viên:Hạ Vi