Thành cổ Kashga đậm đà không khí Tết

2024-02-09 15:29:29(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Thành cổ Kashgar, Tân Cương, Trung Quốc đậm đà bầu không khí Tết.

Biên tập viên:Mẫn Linh