Super Night CGTN: Tiết mục “Nghê thường”

2024-02-09 22:37:33(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:

Super Night CGTN: Tiết mục múa hát “Nghê thường”, trình diễn Hán phục, cảm nhận văn hoá độc đáo của nền văn minh Trung Hoa.

Biên tập viên:Kiều Quân