Super Night CGTN: Tiết mục Hán phục năm nghìn năm

2024-02-09 22:37:44(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:

Super Night CGTN: Tiết mục “Hán phục năm nghìn năm” , xoay tròn, nhảy ... trai xinh gái đẹp trình diễn Hán phục năm nghìn năm, cảm nhận văn hoá độc đáo của nền văn minh Trung Hoa.

Biên tập viên:Kiều Quân