Quốc hội Ecuador phê chuẩn FTA với Trung Quốc

2024-02-08 09:59:38(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/2, phiên họp toàn thể Đại hội Đại biểu Quốc dân Ecuador (Quốc hội) đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Ecuador - Trung Quốc.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ecuador. Ngày 11/5/2023, hai nước chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do, Ecuador trở thành đối tác thương mại tự do thứ 27 của Trung Quốc.

Theo thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa trong Hiệp định, hai bên Trung Quốc và Ecuador sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 90% sản phẩm, trong đó khoảng 60% thuế quan sẽ được xóa bỏ ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực.

Biên tập viên:Thụy Khuê