Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh đẩy nhanh phát triển lực lượng sản xuất trong thời đại mới và thúc đẩy vững chắc phát triển chất lượng cao

2024-02-02 11:29:30(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 31/1, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức buổi học tập tập thể lần thứ 11 về Thúc đẩy vững chắc phát triển chất lượng cao. Khi chủ trì buổi học tập, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, chúng ta phải ghi nhớ phát triển chất lượng cao là đạo lý cứng của thời đại mới, quán triệt toàn diện quan niệm phát triển mới, đẩy nhanh xây dựng một hệ thống kinh tế hiện đại hóa, thúc đẩy tự lực tự cường về khoa học công nghệ trình độ cao, đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới, trù tính thúc đẩy cải cách từ chiều sâu và mở cửa trình độ cao, trù tính thực hiện đến nơi đến chốn các nhiệm vụ chiến lược phát triển chất lượng cao và an ninh trình độ cao. Phát triển lực lượng sản xuất trong thời đại mới là yêu cầu nội tại và trọng điểm quan trọng thúc đẩy phát triển chất lượng cao, cần phải tiếp tục làm tốt trang mới đổi mới sáng tạo, thúc đẩy lực lượng sản xuất trong thời đại mới phát triển nhanh chóng.

 

Biên tập viên:Hạ Vi