Kim ngạch thương mại Trung Quốc – châu Phi năm 2023 vượt 280 tỷ USD lập kỷ lục lịch sử mới, thương mại Trung Quốc – châu Phi lại gặp cơ hội mới

2024-02-01 11:57:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/1, người phụ trách hữu quan Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, năm 2023, kim ngạch thương mại Trung Quốc – châu Phi đã đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử là 282,1 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Trung Quốc đã giữ vị thế đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi trong 15 năm liền.

Người phụ trách hữu quan cho biết, năm 2023 đầu tư và hợp tác Trung Quốc – châu Phi tăng trưởng ổn định, Trung Quốc là nước đang phát triển có quy mô đầu tư  lớn nhất đối với châu Phi. Tính đến cuối năm 2023, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc đối với châu Phi đã vượt 40 tỷ USD.

Biên tập viên:Hạ Vi