Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mong Mỹ đi chung một hướng với Trung Quốc bất kể ai đắc cử Tổng thống Mỹ khóa sau

2024-02-01 10:50:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 31/1 cho biết, bất kể ai đắc cử Tổng thống Mỹ khóa sau, đều mong Mỹ đi chung một hướng với Trung Quốc.

Người phát ngôn Uông Văn Bân phản hồi như trên khi trả lời câu hỏi “Trung Quốc liệu cho rằng ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ khóa sau sẽ làm thay đổi chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ”.

Người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, bầu cử Mỹ là công việc nội bộ của Mỹ, Trung Quốc trước sau như một kiên trì nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ của nước khác, không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông đồng thời nhấn mạnh, phát triển tốt quan hệ Trung – Mỹ, phù hợp lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước, cũng là sự kỳ vọng chung rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Hạ Vi