Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình

2024-02-01 15:02:06(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/1, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Hội nghị đã khẳng định đầy đủ những công việc của Ban cán sự Đảng của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, Quốc vụ viện, Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng như Ban Bí thư Trung ương kể từ Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng ý sự sắp xếp công việc của Ban cán sự Đảng và Ban Bí thư Trung ương đối với năm 2024.

Hội nghị nhấn mạnh, năm 2024 là kỷ niệm 75 năm thành lập nước Trung Quốc mới, là một năm then chốt thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của Quy hoạch “5 năm lần thứ 14”, cần phải nắm bắt tốt nhiệm vụ hàng đầu là phát triển chất lượng cao.

Biên tập viên:Hạ Vi