Lần đầu tiên nhân bản thành công!Loài bò có nguy cơ tuyệt chủng trên nóc nhà thế giới đã ra đời tại Trung Quốc

2024-01-30 14:41:04(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Bò Zhangmu và Bò Apeijiaza, loài bò trên nóc nhà thế giới có nguy cơ tuyệt chủng mới đây đã được nhân bản thành công tại Vân Dương, Trùng Khánh, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trên thế giới nhân bản thành công loài bò trên cao nguyên vùng tuyết có nguy cơ tuyệt chủng, cũng là lần đầu tiên vùng Tây Nam Trung Quốc nhân bản bò.

Giống bò Zhangmu và Apeijiaza là loài bò địa phương quý hiếm trên thế giới. Theo đánh giá tổng thể về tài nguyên di truyền gia súc gia cầm toàn quốc lần thứ 3 Trung Quốc, giống bò Zhangmu chỉ còn 19 con, giống bò Apeijiaza chỉ còn 39 con, bò giống đực chỉ 1 con, đang rơi vào tình trạng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Biên tập viên:Hạ Vi