Trung Quốc sẽ xây dựng một số vườn ươm và khu thí điểm ngành nghề tương lai

2024-01-30 14:08:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: 7 cơ quan Trung Quốc gồm Bộ Công nghiệp và Thông tin hoá mới đây công bố Ý kiến thực thi về thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển ngành nghề tương lai, đề xuất đến năm 2025, phát triển toàn diện đổi mới sáng tạo ngành nghề tương lai, đào tạo ngành nghề, quản trị và an ninh, một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến quốc tế, quy mô ngành nghề tăng trưởng ổn định. Xây dựng một số vườn ươm và khu thí điểm ngành nghề tương lai, đột phá hàng trăm kỹ thuật cốt lõi then chốt tuyến đầu, hình thành hàng trăm sản phẩm mang tính tiêu biểu, bước đầu hình thành mô hình phát triển ngành nghề tương lai phù hợp với thực tế của Trung Quốc.

Ý kiến thực thi này khuyến khích khu vực có điều kiện thí điểm trước, kết hợp với khu thí điểm đổi mới sáng tạo tự chủ quốc gia, sáng lập khu thí điểm cải cách ngành nghề tương lai.

Biên tập viên:Thiên Thư